CASTAMATIC Features

Du sköna nya värld

Folkets Radio

Sept. 24, 2021

"Coronakrisen är triggern till en global statskupp av monumentala mått. Det är inledningen på en ny era, med en ny internationell ekonomisk ordning som riskerar att fullständigt tillintetgöra människans friheter.”

Orden är Jacob Nordangårds, författare till boken Den globala statskuppen som kom i december förra året.

I den här uppföljande intervjun, anser Nordangård att utvecklingen hittills har givit honom rätt. Flera av de saker han tog upp - såsom införandet av en digital identitet för alla medborgare på jorden - känns betydligt mindre avlägsna idag än när boken skrevs.

Utvecklingen mot en allt mer digitaliserad och AI-styrd värld har tagit ett stort steg framåt. Pandemiåtgärderna har också bidragit till en ännu mer extrem ägarkoncentration, då många mindre företagare gått i konkurs och deras verksamheter dammsugits upp av globala jättar. 

I programmet får vi även möta fysikprofessor Max Tegmark som länge varnat för riskerna med ett alltför okritiskt förhållningssätt till artificiell intelligens.

 

Ett program av Per Shapiro

Medverkande: 

Jacob Nordangård, forskare och författare. Max Tegmark, AI-forskare, författare, professor i fysik.

This episode is from Folkets Radio whose proprietor has full ownership and responsibility on its contents and artworks. It was shared using Castamatic, a podcast app for iPhone and iPad.