CASTAMATIC Features

Jan. 14, 2022

Det är inte bara VPN-tjänster som kan användas för att öka sin integritet på nätet. Webbläsaren Tor (The Onion Router) är ännu effektivare på att stänga ute snokande ögon. Med Tor skickas all trafik via tre fristående noder, vilket gör att ingen part har koll på hela anslutningskedjan från webbläsare till webbserver. Tor används idag av allt från frihetskämpar till gravt kriminella. Det har fått statsunderstödda spioner att intressera sig för Tor-nätverket i förhoppning om att kunna avanonymisera trafiken, något som faktiskt är möjligt ifall ”för många lökar läggs i samma låda”.

Se fullständiga shownotes på https://go.nikkasystems.com/podd151.

This episode is from Bli säker-podden whose proprietor has full ownership and responsibility on its contents and artworks. It was shared using Castamatic, a podcast app for iPhone and iPad.