CASTAMATIC Features

March 18, 2024

I 20 år har regering efter regering låtit svenskarna äta fisk som anses för farlig för att säljas i resten av Europa. Trots att Livsmedelsverket återkommande varnat för att tusentals kvinnor och barn riskerar att skadas. Numera är inte ens fiskerinäringen nöjd med situationen, skriver Louise Lennartsson. Är det dags att tänka om? Inläsare: Staffan Dopping

This episode is from Kvartal Total (me@beshr.com) whose proprietor has full ownership and responsibility on its contents and artworks. It was shared using Castamatic, a podcast app for iPhone and iPad.