CASTAMATIC Features

#9: Režisors un lektors VIESTURS MEIKŠĀNS par uzstāšanos un stāstu veidošanu.

CILVĒKJAUDA

Feb. 26, 2020

Ar režisoru un lektoru Viesturu Meikšānu es sarunājos, lai uzzinātu, kā prasmīgi veidot un stāstīt stāstus tā, lai cilvēki tos klausītos un ņemtu vērā. Ja jau viņš spēj radīt izrādes, kas notur milzīgas auditorijas uzmanību, tad viņam ir zināšanas, kā publikas uzmanību var piesaistīt arī parasti runātāji.
 Viesturs vada Runas skolu: http://runasskola.lv/ , kurā jebkurš var apgūt prasmes, kas palīdz labāk uzstāties un sarunāties ar publiku veidā, kas darbojas un notur cilvēku uzmanību.

 Viestura ieteiktos avotus atradīsi ZEM video šajā lapā: https://ugunsskola.lv/cilvekjauda9/


This episode is from CILVĒKJAUDA whose proprietor has full ownership and responsibility on its contents and artworks. It was shared using Castamatic, a podcast app for iPhone and iPad.